Založenie lekárne

V roku 1995 ako prvá majiteľka a zároveň vedúca lekárne pani PharmDr. Zdeňka Wolaschková založila novú lekáreň Nad nemocnicou v Košiciach. Predtým pôsobila pani doktorka ako vedúca lekárne na Kuzmányho ulici v Košiciach, ktorú zakladala a viedla so zameraním na liečivé rastliny. Pani doktorka bola jednou z prvých farmaceutov na Slovensku s atestáciou z farmakognózie (vedy zaoberajúcaj sa liečivými rastlinami), pričom prednášala na rôznych podujatiach a oboznamovala odbornú ale aj laickú verejnosť o možnom využití liečivých bylín pri rôznych ochoreniach, výskyte bylín, spôsobe zberu a postupoch pri príprave macerátov, výluhov, tinktúr atď. Je potrebné spomenúť, že pani doktorka sa zúčastnila ako jedna z prvých vedúcich pracovníkov lekární na elektronizácii lekární v oblasti skladového hospodárstva a to tým, že jej lekáreň bola pilotnou lekárňou elektronizácie v Košiciach.

Začiatky

V novej lekárni Nad nemocnicou pokračovala pani doktorka v duchu lekárenskej odbornosti so zameraním na pacientov a ich potreby. V lekárni sa realizovala kompletná magistraliter príprava, špecializovala sa ďalej na liečivé rastliny a rozširovala sortiment o nové voľnopredajné prípravky.
Samozrejmosťou bola elektronizácia skladového hospodárstva, retaxácia receptov, taxácia receptov pomocou tlačiarne. V uvedenom období jej bol silnou oporou a zároveň administratívnou pomocou jej manžel pán Rudolf Wolaschka. Počas krátkeho obdobia si mnohí ľudia obľúbili lekáreň Nad nemocnicou, hlavne ľudský a empatický prístup ku každému pacientovi, ochota a schopnosť rýchlo a kvalitne pomôcť a to rýchlym zabezpečením liekov alebo doplnkového sortimentu a odborným poradenstvom pri užívaní liekov, výbere vhodného lieku pri rôznych ochoreniach.

Rok 2000

Po úspešnom absolvovaní farmaceutického štúdia v Bratislave nastúpil vtedy už do rodinnej lekárne pán Mgr. Tomáš Wolaschka ako farmaceut asistent. Popri práci sa venoval doktorandskému štúdiu, kde študoval potenciálny protinádorový účinok zeleného čaju a jeho vybraných flavonoidov. Taktiež sa venoval vplyvu vybraných cytostatík na rozvoj rezistencie nádorových buniek a jej genetický podklad. Uvedené experimenty realizoval na bunkových líniách nádorových buniek na ústave Farmakológie na LF UPJŠ. Zároveň sa usiloval o modernizáciu lekárne zavedením čítačiek čiarového kódu, najmodernejších tlačiarní receptov s termotlačou bločkov,montážou klimatických zariadení na zachovanie požadovanej teploty skladovania liekov. Napriek pokračujúcemu upadajúcemu záujmu o individuálne pripravované lieky spustil prípravu kapsúl a čapíkov. Zaviedol štandardný postup pri objednávaní liekov a zasielanie SMS správ pacientom s dlhodobou objednávkou.

Rok 2006

V roku 2006 sa lekáreň Nad nemocnicou transformovala z fyzickej osoby na právnickú osobu spoločnosť ZEINOX s.r.o.. V našom tíme sme uvítali novú posilu pani PharmDr. Katarínu Wolaschkovú, ktorá priniesla do lekárne ďalšie poznatky k riešeniu zdravotných problémov pacientov a to z oblasti homeopatickej medicíny a dietológie. Našim prvoradým cielom ostáva spokojný pacient, ktorý smeruje ku zdraviu za pomoci nie len liekov, doplnkov výživy ale aj správnymi stravovacími návykmi a psychickou a fyzickou relaxáciou. Medzičasom sme poskytovali lekárenskú starostlivosť pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, Záchrannú službu Košice ale odborne sme spolupracovali a spolupracujeme aj s inými zdravotníckymi zariadeniami.

Súčasnosť

Na úrovni lekárne Nad nemocnicou v súčasnosti plánujeme rozšíriť plochu oficíny a zvýšiť počet okienok, aby naši pacienti nečakali v rade prípadne čakali čo najkratšie.
Ďalej by sme radi rozšírili spektrum našich služieb o vykonávanie vyšetrení zameraných na primárnu prevenciu a sledovanie účinnosti a bezpečnosti farmakoterapie akým je napr. meranie krvného tlaku, diagnostické stanovenia cholesterolu, glukózy, potravinovej intolerancie, celiakie a iných, poradenstvo v oblasti stravovania, homeopatie a správneho výberu a použitia liečivých rastlín.
Verím, že naplníme naše vízie s pomocou našich pacientov, nášho tímu lekárne a s Božou pomocou.